Category: Classic Rock

Pán Bůh Je Síla Má - Oboroh - Kámen (Cassette, Album)

9 comments

  1. Listen to Návrat, Advent and more from Oboroh. Find similar music that you'll enjoy, only at seiwoodteasivanilozardcaldetangcook.xyzinfo
  2. Album má dohormahy 53 minut a obsahuje 13 písní. Na tomto CD najdete celkem 70 minut českých písniček. Obsahuje písně: Haleluja-je jen jeden Pán Dobrořeč duše má Hospo.. Kč a 1b) - současné české chvalozpěvy. Celkem 70 minut hudby. Obsahuje písně: Bůh je síla má Duchu svatý, přijď Haleluja Haleluja.
  3. 5 Mé tělo je obaleno červy a strupy plnými prachu, kůže mi puká a mokvá. 6 Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny, skončily v naprosté beznaději. 7 Bože, pomni, že můj život uprchne jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatří mé oči.
  4. Doktor Hewett uvádí: „O Bohu je možné vždy říci, že je charakterizován světlem, ale o světle není možné vždy říci, že je to Bůh.“ Podobným příkladem je Jan „Bůh je Duch“ a 1. Jana „Bůh je láska.“ V obou verších je v řečtině u slova „Bůh“ určitý člen, kdežto u slov „Duch“ a.
  5. Bůh je síla má i vojska mého, On způsobí volnou cestu mou. neboť dal mi štít spasení mého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina. A kdo je skálou kromě Boha našeho Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina.
  6. Tretí album (z roku ) znamená pozvolný návrat k folkovým koreňom. Okrem niekoľkých žalmov na ňom nájdeme aj tetxy kapelníka Oborohu Slávka Klecandra a Sváťu Karáseiwoodteasivanilozardcaldetangcook.xyzinfolav Klecandr - akustické kytary, zpěvRoman Dostál - bicí, zpěv, klavírVendulka Roklová - housle, klavír.
  7. Pán Bůh je síla má: Tebe, Bože, chválíme () Richard Novák: Narodil se Kristus Pán: Vánoce v čes kancionálech () Marta Stránská: Kriste, světa Spasiteli: Vánoce v čes kancionálech () Miriam Trnovská: Co již dávní proroci: Vánoce v čes kancionálech () Út
  8. ~ SÍLA, ENERGIE, MOUDROST „Síla (Ze)mě. Sluneční síla tygřího oka a zemská energie lávového kamene a přírodního dřeva. To je kombinace, která mě inspirovala k vytvoření jedné z prvních pánských kolekcí. Kolekce Síla (Ze)mě v sobě spojuje všechny elementy mužské síly a odvahy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *